> Novinky a události
> Ceny a podmínky
> Tipy na spolupráci

Projektová činnost ve strojírenství

 • projektování výrobních a technologických linek
 • projektování strojních celků, jednotlivých strojů a zařízení
 • zpracování strojní výkresové dokumentace všech stupňů
 • zpracování dokumentace pro výběrová řízení na dodavatele

Strojní projekt

Martin Foff | konstrukční kancelář - dále jen MF|KK - má zkušenosti s projektováním ve strojírenství, které nasbíral za více než 20 let působení. Strojní projekt zpracuje s náležitou odborností a péčí. Součástí strojního projektu je zejména návrh technického řešení s ohledem na požadovanou funkčnost, parametry technologické linky, strojního celku nebo jednotlivého stroje. Diagramy defunují technologický proces, vstupy, výstupy, stanoví kapacitu celé linky. Výkresová dokumentace zahrnuje základní dispoziční výkresy uspořádání, hlavní rozměry, náčrtky aparátů, hlavní parametry (váhy, příkony), použité technologie a návaznosti. Dále je k dispozici technická zpráva, definice norem a standardů, na které musí být brán zřetel při detailní konstrukci. Projekt může také definovat specifické požadavky na provedení a rozsah výbavy stanovené Klientem.

Pokud Klient disponuje vlastní strojní výrobou bez odpovídajícího projekčního a konstrukčního zázemí, MF|KK nabízí detailní Konstrukci strojů a zařízení. Potom si menší projekty může snadno zrealizovat vlastními silami.

Projektová dokumentace

Projektování technologické / výrobní jednotky je soubour mnoha činností a informací. Vytvořené informace mají povahu číselných (výpočty), textových (zprávy, popisy) a grafických dat (výkresy, schémata). Výstupem jsou pak různé stupně projektové dokumentace:

Conceptual Design (koncepce)

 • definuje typ technologie a klíčové stroje / zařízení
 • zpracuje vývojové oddělení investora nebo projektant dané technologie nebo se získá nákupem licence
 • MF|KK nabízí návrhy kusové technologie pro sériovou výrobu ve strojírenství nebo příbuzném oboru

Basic Design (projekt)

 • definuje všechna zařízení, jejich umístění v prostoru (ve stavebním objektu) a jejich klíčové parametry
 • zpracuje strojní projektant: kontaktujte MF|KK

Detail Design (detailní konstrukce)

 • zahrnuje podrobnosti pro výrobu a montáž jednotlivých zařízení
 • zpracuje konstrukční oddělení výrobce / dodavatele jednotlivého zařízení nebo kontaktujte MF|KK

As-built (skutečný stav)

 • dokumentace stávajícího / skutečného stavu
 • přenesení reality do CAD je nutné pro projektování výrobních provozů ve stávajícíh objektech
 • zpracuje projektant dané části nebo kontaktujte MF|KK

Proč strojní projekt?

Mnoho společností (společnost = investor) potřebuje služby strojního projektanta, pokud budují nový výrobní provoz, proces nebo vylepšují stávající. Ve většině případů mohou projekt jednoduše uzavřít s dodavatelem strojů nebo technologie. To však může vyvolat obavy, jelikož dodavatel nemusí nutně poskytovat služby, které společnost investor očekává nebo potřebuje. Společnosti zpravidla nemívají potřebu mít profesionálního strojního projektanta na plný úvazek, nicméně je důležité, aby služby nezávislého projektanta využily k zajištění a naplnění svých zájmů a představ. Mnohokrát jsou tak investoři značně znevýhodněny dodavateli, kteří chtějí dokončit projekt a maximalizovat zisk. To je téměř vždy na úkor investora.

Pokud byste kupovali větší majetek, nikdy byste zřejmě nevyužili služeb advokáta, kterého používá prodejce. Takže při realizaci projektu je nejlepší využít služeb nezávislého profesionálního strojního pojektanta, který bude pracovat jako projektant pro vás. Tím zajistíte, že získáte nejlepší výsledek.

Ukazuje se, jak mohou být společnosti znevýhodněny, když předají úplné řízení dodavateli, který chce maximalizovat svůj zisk. Nejde jen o nákupní cenu projektu, kterou je třeba vzít v úvahu, ale také průběžné náklady na vlastnictví a provozování zařízení, které je výsledkem projektu.

Některé příklady případů, kdy jsou společnosti značně znevýhodněny, jsou:

 • Neexistující výkresy rozvržení strojů a zařízení, které může vézt k tomu, že zařízení nebude dodáno, provedeno nebo upraveno tak, aby vyhovovalo požadovanému účelu
 • Nejasná specifikace parametrů nového strojního vybavení a procesních jednotek
 • Chybějící nebo nedostatečné definice toku materiálu, návazností a všech souvisejících procesů
 • Zařízení, stroje, rovody nebo ventily, které nejsou řádně nebo vůbec zdokumentovány tvoří významné bezpečnostní riziko
 • Neexistující nebo neúplné katalogy náhradních dílů pro jejich pozdější objednávání

Všem těmto problémům je možno předejít a vše lze řešit pomocí služeb strojního projektanta. Je důležité, abyste služeb strojního projektování využili včas, v prvních fázích příprav projektu. Čím dříve jsou tyto služby využívány, tím lepší bude výsledek. Kvalitní projekt ušetří čas i náklady při jednání s dodavateli nebo výrobci jednotlivých strojů a zařízení.

Nepřihlásíte se tak k principu "Nikdy není dost času na to, aby se to udělalo pořádně; vždy je dost času na to, aby se to udělalo znovu". To prostě stojí příliš mnoho na to, aby se věci děly tímto způsobem.

Průběžné projektové práce jsou ohodnoceny na základě hodinové sazby.
Aktuální sazby jsou k dispozici v cenových podmínkách: MFKK-projektovani-sazby.pdf
Pro cenovou nabídku na míru kontaktujte MF|KK.

Copyright © Martin Foff | konstrukční kancelář