kompletní linky | stroje | pracoviště | přípravky

pro průmyslovou výrobu
N O V I N K Y

Od 1.4.2016
máme k dispozici
v o l n é    k a p a c i t y
na konstrukční práce
v systému SolidWorks.
Ukázky zkušeností
najdete v galerii.

Těšíme se na spolupráci !

N A B Í Z Í M E

Kromě komplexních služeb nabízíme také dílčí činnosti:
> rozkreslení 3D modelů
na výrobní výkresy
> překreslení výkresů
do 3D modelů
> skicování Vašich řešení pro cenovou nabídku

P O P T Á V Á M E

Aktuálně nic nepoptáváme.

Nabídka partnera:
Obrábění na
CNC soustruhu

Ocelové konstrukce

Přejít na Galerii - ocelové konstrukce

Výrobní / dílenská dokumentace OK

Kromě klasické strojařiny se z historických důvodů zabýváme také zpracováním výrobní dokumentace ocelových konstrukcí. Spolupracujeme také s autorizovaným statikem a tak dokážem v kooperaci zajistit kompletní projektovou dokumentaci a statický výpočet požadované ocelové konstrukce. Máme za sebou výrobní dokumentaci OK na různé průmyslové objekty - haly, sila, autosalóny, zastřešení a to nejen v ČR, ale i v zahraničí. Pro názornost jsou v Galerii k dispozici některé ukázky.

Copyright © 2011-2016 Martin Foff