kompletní linky | stroje | pracoviště | přípravky

pro průmyslovou výrobu
N O V I N K Y

Od 1.4.2016
máme k dispozici
v o l n é    k a p a c i t y
na konstrukční práce
v systému SolidWorks.
Ukázky zkušeností
najdete v galerii.

Těšíme se na spolupráci !

N A B Í Z Í M E

Kromě komplexních služeb nabízíme také dílčí činnosti:
> rozkreslení 3D modelů
na výrobní výkresy
> překreslení výkresů
do 3D modelů
> skicování Vašich řešení pro cenovou nabídku

P O P T Á V Á M E

Aktuálně nic nepoptáváme.

Nabídka partnera:
Obrábění na
CNC soustruhu

Jednoúčelové stroje

Přejít na Galerii - jednoúčelové stroje

Projektová činnost

Projekty jednoúčelových strojů a zařízení řešíme od počáteční studie přes konstrukční řešení jednotlivých uzlů, kontrolní výpočty až po kompletní výrobní dokumentaci.

Výroba a montáž zařízení

Dle odsouhlaseného návrhu a výkresové dokumentace zajistíme výrobu a montáž celého zařízení.

Otestování zařízení

Poté následuje otestování funkčnosti a odladění, případně úpravy dle požadavků zákazníka.

Prohlášení o shodě

Samozřejmou součástí dodávky je prohlášení o shodě.

Doprava na místo určení

Kromě dopravy na místo je možno zajistit případné napojení na stávající technolgii.

Zaškolení obsluhy

Každé jednoúčelové zařízení je v podstatě originál, takže zaškolení oblsuhy je nutnou součástí dodávky.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Výše uvedené služby nabízíme pouze v případě kompletní dodávky celého zařízení. Formou subdodávky lze dohodnout pouze projektovou činnost a to v jakékoliv fázi. Výstupem je pak buď projektová nebo kompletní výrobní dokumentace.

Copyright © 2011-2016 Martin Foff