> Novinky a události
> Ceny a podmínky
> Tipy na spolupráci

O firmě

Martin Foff | konstrukční kancelář

CAD služby pro průmysl automobilový | kolejový | strojírenský | těžební | ocelářský | stavební | spotřební | textilní

Martin Foff | konstrukční kancelář - dále jen MF|KK - byla založena v roce 1997. Od počátku nabízí služby v oblasti strojírenské projekce a konstrukce s využitím CAD technologií. Služby jsou poskytovány výhradně pomocí legálního software AutoCAD a Solidworks. Původní zaměření bylo na detailování ocelových konstrukcí a na silniční stroje. MF|KK se tak zpočátku podílela na vývoji řady silničních strojů pro zimní i letní údržbu, nadstaveb komunálních nosičů a nákladních přívěsů. Dále se MF|KK podílela mimo jiné také na vývoji kaplanových vodních turbín pro nízké spády. Získané zkušenosti byly rozšířeny působením v automobilovém průmyslu, zejména v oblasti výrobních a technologických zařízení pro svařování, pájení, lepení, lisování, pokovování, nedestruktivní testování, montáž a kontrolu. Služby MF|KK využívá řada výrobních společností z různých průmyslových oborů; strojírenský, automobilový, kolejový, ocelářský, stavební, těžební, textilní, spotřební, masný.

Výběr služby dle kategorie klienta

Investor v průmyslové výrobě:
> Projektování výrobního provozu
> Projektování strojního celku
> Projektování technologie
> Racionalizace výroby
> Technická schémata
Výrobce stroje, ocelové konstrukce:
> Konstrukce jednotlivých strojů
> Výrobní dokumentace OK
> Překreslování 2D <-> 3D
> Návody, katalogy ND
Inženýrská, projekční kancelář:
> Projektové a konstrukční kapacity

Copyright © Martin Foff | konstrukční kancelář