kompletní linky | stroje | pracoviště | přípravky

pro průmyslovou výrobu
N O V I N K Y

Od 1.4.2016
máme k dispozici
v o l n é    k a p a c i t y
na konstrukční práce
v systému SolidWorks.
Ukázky zkušeností
najdete v galerii.

Těšíme se na spolupráci !

N A B Í Z Í M E

Kromě komplexních služeb nabízíme také dílčí činnosti:
> rozkreslení 3D modelů
na výrobní výkresy
> překreslení výkresů
do 3D modelů
> skicování Vašich řešení pro cenovou nabídku

P O P T Á V Á M E

Aktuálně nic nepoptáváme.

Nabídka partnera:
Obrábění na
CNC soustruhu

Svařovací přípravky

Jednoúčelové svařovací přípravky

Sada jednoúčelových svařovacích přípravků pro hlavní nosné díly podvozku kolejových vozidel.

Svařovací stoly / přípravky Siegmund

Další sady svařovacích přípravků postavených na stolech Siegmund pro sestavení hlavních svařenců kolejových vozidel. Výstupem je podrobný návod pro sestavení přípravku s ohledem na svařovací plán svařence. Pro složitější svařence také výrobní výkresy speciálních vyráběných dílů a tvarových šablon rozšiřujících možnosti stavebnice Siegmund.

Svařovací přípravek

Přípravek s osazením na svařovací lis pro svařování dvou variant trubkového dílu s víčkem.

Svařovací přípravek pro svařování kleštěmi

Sada přípravků pro svařování dílů svařovacími kleštěmi.

Svařovací stoly / přípravky Siegmund

Sady svařovacích přípravků postavených na stolech Siegmund pro sestavení hlavních svařenců kolejových vozidel. Konkrétně 40 přípravků pro soupravu tramvaje a 15 přípravků pro soupravu metra.

Svařovací pracoviště

Svařování rámů nerezových vozíků pro gastronomii. Pracoviště se skládá ze svařovacího lisu a automatického přípravku umožňujícího svařovat desítky provedení nerez. vozíků.

Svařovací přípravek pro svařování kleštěmi

Svařování dílů svařovacími kleštěmi.

Svařovací přípravek pro svařovcí lis

Svařování dílů na svařovacím lisu.

Svařovací přípravky - výběr z archivu

Svařovací ustavovací přípravek pro svařování kleštěmi. Svařovací přípravky pro svařovací lisy

Copyright © 2011-2016 Martin Foff