> Tipy na spolupráci
> Cenové podmínky
> Události a novinky
> Hledáme a poptáváme

Cenové podmínky

Poptávkové řízení

Poptávka
Níže uvádíme základní body, které by měla obsahovat prvotní poptávka:
 • poptáváme stroj / přípravek / nástroj / jiné
 • poptáváme přípravek jednoúčelový / stavebnici
 • požadujeme projekční / konstrukční dokumentaci
 • požadujeme zajistit i dodávku (pouze na základě naší dokumentace)
 • očekávaný termín dodání / období realizace
 • spolupráce zakázková jednorázová / dlouhodobá / předplacená kapacita
 • kontaktní osoba + email + telefon
Uvítáme pokud bude součástí písemné poptávky také obrazová příloha jako jsou fotky, výkresy, modely, náhledy. Před odesláním poptávky nebo zavoláním rozhodně doporučujeme k přečtení tyto cenové a obchodní podmínky.

Cenová nabídka
Na základě zaslané poptávky a jejím případném upřesnění vypracujeme cenovou nabídku. V nabídce je přehledně a jasně vidět co vše je v ceně zahrnuto. Naše nabídka obsahuje vždy více variant, aby si zákazník mohl vybrat tu, která nejvíce splňuje jeho požadavky.

Stanovení ceny

Jednorázová zakázková spolupráce
Pro nové zákazníky platí základní hodinová sazba.
Celkovou cenu předem lze sjednat, pokud je k dispozici jasně specifikované zadání. Takové zadání můžet mít podobu:
 • projektové dokumentace
 • vzorové dokumentace
 • jiné dokumentace specifikující zadání
 • již vyrobeného prototypu nebo vzorku
V ostatních případech "cena = počet skutečných hodin x základní hodinová sazba".
Platby jsou sjednány dle jednotlivých etap plnění.

Dlouhodobá zakázková spolupráce
Při opakované spolupráci a pro stálé zákazníky poskytujeme slevu ze základní sazby. Možnosti stanovení ceny jsou stejné jako u jednorázové spolupráce.
Výhody pro stálé zákazníky jsou však zřejmé:
 • nižší hodinová sazba
 • individuální platební podmínky
 • možnost sjednání zádržného do vyrobení předmětu zakázky
Předplacená kapacita
Pro stávající zákazníky přednostně, pro nové zákazníky jako zajímavou možnost nabízíme předplacení určitého počtu hodin s výraznými slevami ze základní hodinové sazby. Čerpání hodin pak není nijak časově omezeno. Lze tak čerpat po jednotlivých hodinách, dnech nebo týdnech, prostě jak je potřeba. Tento způsob objednání našich služeb je vhodný pro:
 1. drobné zakázky – různé práce menšího rozsahu, na které nemá smysl dělat poptávkové řízení
 2. vývojové projekty - kdy není předem známo, jak bude daný projekt dlouho trvat
Hlavní bonusy u předplacené kapacity:
 • výrazně nižší sazba = úspora nákladů
 • přednostní plnění = pružnější spolupráce
 • průběžné čerpání = služby máte k dispozici, když potřebujete
Stavebnicové přípravky
Cena za konstrukční dokumentaci na stavebnicové přípravky je stanovena vždy jednorázově. Její výše je ovlivněna složitostí daného dílu a počtem operací, které musí přípravek umožnit. Při objednání sady přípravků poskytujeme množstevní slevu.

Výrobní dokumentace OK
Cena za výrobní (dílenskou) dokumentaci je stanovena v CZK / kg čisté konečné hmotnosti OK.

Dodávka / výroba strojů
Předem nenaceňujeme, ani neodhadujeme náklady na dodávku nebo výrobu stroje, strojního celku, přípravku nebo nástroje. To je po dohodě možné, ale pouze pokud se jedná o předmět zakázky na zhotovení dokumentace.

Sleva

Hlavní faktory ovlivňující výši slevy ze základní hodinové sazby:
 1. počet objednaných / odhadovaných / předplacených hodin
 2. požadovaný / očekávaný termín dodání
 3. očekávaná četnost návštěv u zákazníka / dojezdová vzdálenost
 4. požadované platební podmínky
 5. naše aktuální vytížení
 6. zákaznický layout - formáty, razítka, kusovníky dle zvyklostí objednatele

Platební podmínky

Platby přijímáme pouze převodem na bankovní účet. Základní splatnost faktury je 14 dnů od jejího vystavení. Smluvně lze stanovit delší lhůtu splatnosti.
Copyright © 2018 | Martin Foff