> Tipy na spolupráci
> Cenové podmínky
> Události a novinky
> Hledáme a poptáváme

Cenové podmínky

Stanovení ceny

Zakázková spolupráce
Pro zakázkovou spolupráci platí základní hodinová sazba. Při opakovaných zakázkách lze předem sjednat celkovou cenu nebo stanovit delší dobu splatnosti.

Dlouhodobá spolupráce
Při dlouhodobé spolupráci platí snížená hodinová sazba. Ta je dohodnuta vždy předem a její výši ovlivňují tyto základní faktory:
  1. objem prací za měsíc (viz. níže)
  2. doba trvání spolupráce
  3. využití CAD pracoviště
  4. místo spolupráce
  5. dojezdová vzdálenost

Dlouhodobá spolupráce

Za dlouhodobou spolupráci považujeme čerpání našich kapacit v rozsahu minimálně 100hod. za měsíc pod dobu 6 po sobě jdoucích měsíců. Při nižším počtu vyčerpaných hodin za měsíc bude účtován vždy minimální objem. Dlouhodobá spolupráce je podložena písemnou smlouvou, kde jsou sjednány individuální podmínky.

Exkluzivní spolupráce

Nejtěsnější úroveň spolupráce. Lze dosáhnout nejlepších cenových podmínek a nejvyšší možné pružnosti z naší strany. V rámci této spolupráce lze sjednat i tzv. paušální sazbu. Jedná se o minimální hodinovou sazbu, která je účtována za nevyužité hodiny, přičemž se zavazujeme k okamžité reakci na vaše požadavky.

Platební podmínky

Platby přijímáme pouze převodem na bankovní účet. Splatnost faktury je 14 dnů od jejího vystavení. Smluvně lze stanovit delší lhůtu splatnosti.
Copyright © 2011-2016 Martin Foff